Handledarutbildning Uppsala | Handledarkurs

Handledarkurs - allt du behöver för att börja övningsköra

Du som vill övningsköra och den som du ska övningsköra med behöver gå en handledarutbildning, eller introduktionsutbildning, innan ni kan börja. Efter att ni båda avklarat handledarutbildningen kan din handledare ansöka om handledarbevis hos Transportstyrelsen. Handledaren behöver få handledarbeviset, och du behöver ett körkortstillstånd, innan ni kan ge er ut och övningsköra. 

 

Boka plats på vår nästa handledarkurs här!


Glöm inte körkortstillstånd

Utöver att gå en handledarkurs behöver du även ansöka om ett körkortstillstånd innan du kan börja övningsköra. På Transportstyrelsens hemsida kan du antingen ladda ner och skriva ut en blankett som du fyller i och skickar in eller ansöka online. Du behöver komplettera ansökan med ett syntest som du gör hos en optiker.

Handledarutbildning i Uppsala - ger dig en bra start!

Handledarutbildningen är obligatorisk för den som vill övningsköra hemma. Under utbildningen går man igenom många viktiga punkter som exempelvis vad handledaren har för ansvar under övningskörningen, hur man lägger upp övningskörningen på ett bra sätt samt vilka vanliga fel som oerfarna körelever ofta gör. Utbildningen ger både den som ska handleda och den som ska övningsköra viktig kunskap som är ovärderlig att ha med sig under övningskörningen.

Sedan man gjorde det obligatoriskt med handledarutbildning för den som ska övningsköra och den som ska handleda har allvarliga trafikolyckor vid övningskörning minskat ordentligt.


Handledarutbildning Uppsala

Unik kursplan och övningshäfte

När man går en introduktionskurs hos oss får man med sig en unik kursplan som vi tagit fram under våra dryga 20 år som körskolelärare. I kursplanen finns ett övningshäfte med körövningar som köreleven och handledaren kan göra när de övningskör tillsammans. Övningarna kommer med tydliga instruktioner och kriterier för hur de ska utföras och när man klarat dem. Successivt blir övningarna svårare och mer utmanande för den som övningskör.

Genom att använda kursplanen och övningshäftet när ni övningskör kan eleven lära sig den praktiska kunskapen som behövs för ett godkänt förarprov. Att bara övningsköra hemma privat gör att du som ska ta körkortet sparar pengar då körlektioner på en trafikskola är mycket kostsamma. Vi hjälper till och finns tillgängliga för alla de andra obligatoriska momenten som behöver göras, exempelvis Riskutbildning 1 och 2. Kontakta oss för att få veta mer eller boka plats på nästa introduktionskurs.

Krav på handledare

För att bli handledare finns det några krav som man måste uppfylla. Man måste fyllt 24 år och ha ett giltigt körkort från Sverige eller från ett annat land som ingår i ESS. Vidare behöver man ha haft behörighet för det fordon som man ska övningsköra med i minst fem av de senaste tio åren. Om man planerar att vara handledare för flera personer behöver man göra individuella ansökningar om handledarbevis för var och en av dem. Ett handledarbevis gäller i fem år från och med den dagen det utfärdats.

Man kan inte bli handledare om man redan är godkänd handledare för fem elever eller om man fått sitt körkort återkallat eller indraget i över tre månader de senaste tre åren.

Gå vår introduktionsutbildning i Uppsala

Genom att anmäla dig till vår handledarutbildning tar du ett av de första stegen mot att börja övningsköra hemma. När du väl genomgått utbildningen kommer du känna dig inspirerad att börja övningsköra och ta körkortet. En introduktionsutbildning tar cirka tre timmar och innehåller mycket intressant och viktig information för dig som vill ta körkort. Även de personer som har körkort och som ska fungera som handledare brukar tycka att våra handledarutbildningar är tänkvärda och givande.

Boka plats på nästa introduktionskurs!